Zobacz wszytkie

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: WAN 10 2019 (ESPI)

18.10.2019 09:50

Nazwa arkusza: Strona tytułowa

FALSEkorekta






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr77/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-10-18
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

Nazwa arkusza: Korekta raportu







KOREKTA RAPORTU:



PlikOpis

Nazwa arkusza: Treść raportu







TREŚĆ RAPORTU:









Określenie waluty



PLN






Pozycja danych









bieżąca









poprzednia









Data wyceny



2019-10-172019-10-16






Wartość aktyw
podstrony