Zobacz wszytkie

POLNORD: NWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

21.10.2019 14:22

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr43/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.10.2019r

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do punktu 9 ogłoszonego w dniu 26.09.2019r. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23.10.2019 r.

W załączeniu Spółka przedstawia projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

NWZ PND alternatywny projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.pdfprojekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-21Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-10-21Marcin Mosz Członek Zarządu


2019-10-21Jakub Kocjan Członek Zarządupodstrony