Zobacz wszytkie

POLNORD: Zmiana daty przydziału obligacji (ESPI)

15.11.2019 12:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr50/2019


Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zmiana daty przydziału obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym - w konsekwencji uzyskania informacji od potencjalnych obligatariuszy o potrzebie wydłużenia terminu potrzebnego do zakończenia procesu decyzyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia oferowanych Obligacji, podjął decyzję o zmianie daty przydziału Obligacji (definicja jak w raporcie bieżącym nr 47/2019) z 15 listopada 2019 r. na dzień 22 listopada 2019 r.

W konsekwencji zmianie uległa również data emisji Obligacji z dnia 22 listopada 2019 r. na 29 listopada 2019 r. oraz termin wykupu Obligacji z dnia 22 listopada 2024 r. na 29 listopada 2024 r.
Pozostała treść raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-15Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-11-15Marcin Mosz Członek Zarządu


2019-11-15Jakub Kocjan Członek Zarządupodstrony