Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Macrologic S.A. (ESPI)

02.01.2018 15:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-02
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Macrologic S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. ( Asseco BS ) z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Asseco BS ze spółką Macrologic S.A. ( Macrologic ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462.Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS ( Połączenie ). W wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał: Walnego Zgromadzenia Asseco BS i Walnego Zgromadzenia Macrologic, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, że Asseco BS posiadała bezpośrednio akcje Macrologic w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i była jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.Planowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw.Asseco Business Solutions S.A. jest polską firmą informatyczną, która od ponad 20 lat dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-02Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2018-01-02Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony