Zobacz wszytkie

GRUPA TRINITY S.A.: Informacja poufna na podstawie MAR (ESPI)

03.01.2018 23:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2018

Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Informacja poufna na podstawie MAR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017, zarząd spółki Grupa Trinity S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podpisania w dniu 03.01.2018 r. przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, umowy inwestycyjnej ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. i Emonety.pl S.A. oraz z p. Agnieszką Mejer i p. Mirosławem Mejer ( Umowa ). Zgodnie z zapisami Umowy proces inwestycyjny podzielony został na etapy obejmujące kolejno: zawarcie umowy agencyjnej na pośrednictwo w kupnie i sprzedaży towarów Goldenmark S.A w ramach sieci sprzedaży w oddziałach stacjonarnych Emonety.pl S.A. a także, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym: objęcie przez Goldenmark S.A. akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nowej emisji stanowiących nie więcej niż 20% w kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, zmiany organizacyjne w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz nabycie przez Goldenmark S.A. akcji w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., stanowiących łącznie z objętymi akcjami nowej emisji co najmniej 75% udziału w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Ostateczna cena za akcje zostanie ustalona na dzień podpisania umowy przenoszącej własność akcji. W wykonaniu umowy inwestycyjnej w dniu 03.01.2018 r. doszło do zawarcia umowy pośrednictwa (agencyjnej) pomiędzy spółką Emonety.pl S.A. a spółkami zależnymi od Goldenmark S.A.: Mennica Wrocławska sp. z o.o. oraz Goldenmark Center sp. z o.o. W dniu 03.01.2018 r. doszło również do zawarcia porozumienia pomiędzy Goldenmark S.A. a p. Agnieszką Mejer oraz p. Mirosławem Mejer, w ramach którego strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA TRINITY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-106Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rynek7
(ulica)(numer)
+48 (71) 712 21 21+48 (71) 712 21 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971760835021137168
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Wojciech KaźmierczakPrezes ZarząduWojciech Kaźmierczak
podstrony