Zobacz wszytkie

GRUPA TRINITY S.A.: Opóźniona informacja poufna na podstawie MAR (ESPI)

03.01.2018 23:48

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018

Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Opóźniona informacja poufna na podstawie MAR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania przez spółki pośrednio zależne umów licencji serwisów internetowych oraz cesji domen ( Umowy ). Podanie informacji poufnej do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 22 grudnia 2017 r.Treść opóźnionej informacji poufnej

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. przez spółki Goldenmark S.A. Systems sp. k. oraz Mennica Wrocławska Centrum Dystrybucji sp. z o.o., spółki pośrednio zależne od Emitenta, ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz Emonety.pl S.A. pakietu umów, w wyniku których spółki zależne od Emitenta nabyły prawa do domen, w ramach których działają określone serwisy internetowe należące do grupy kapitałowej Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz licencje na okres 12 miesięcy do poszczególnych elementów tworzących serwisy internetowe zlokalizowane na tych domenach. Łączna wartość Umów wyniosła 1,44 mln zł. Spółkom zależnym od Emitenta przysługuje prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r.Przyczyny opóźnienia

Powodem opóźnienia przez Zarząd Grupy Trinity S.A. ujawnienia informacji poufnej jest fakt, że podpisanie Umów było częścią prowadzonego procesu inwestycyjnego mającego na celu stworzenie ram prawnych dla przejęcia przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym, kontroli nad przedsiębiorstwem spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A., o którym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2017. W chwili podpisania Umów proces negocjacyjny dotyczący pozostałych elementów porozumienia nie był jeszcze zakończony. W ocenie Zarządu Emitenta ujawnienie informacji o Umowach w dniu ich podpisania mogłoby wpłynąć negatywnie na dalszy proces negocjacyjny. Drugim powodem opóźnienia informacji był fakt, że zgodnie z treścią Umów spółkom zależnym od Emitenta przysługiwało prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r., który to zapis zawarto ze względu na możliwość rezygnacji w przypadku niepowodzenia rozmów w sprawie dalszej procedury przejęcia kontroli nad spółką Inwestycje Alternatywne Profit S.A. W ocenie Zarządu Emitenta przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości w dniu podpisania Umów mogłoby więc wprowadzić akcjonariuszy Emitenta w błąd co do rzeczywistego stanu rozmów w sprawie prowadzonego procesu inwestycyjnego. W dniu 03.01.2018 r. podpisana została umowa inwestycyjna, powód opóźnienia informacji został więc w tym dniu wyczerpany.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA TRINITY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-106Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rynek7
(ulica)(numer)
+48 (71) 712 21 21+48 (71) 712 21 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971760835021137168
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Wojciech KaźmierczakPrezes ZarząduWojciech Kaźmierczak
podstrony