Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018 (ESPI)

16.01.2018 15:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.Raport roczny za rok 2017

Jednostkowy raport roczny - 2018-03-06

Skonsolidowany raport roczny - 2018-03-06Raport półroczny I półrocze 2018

Jednostkowy raport półroczny - 2018-08-02Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2018 - 2018-04-26

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2018 - 2018-10-25Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-16Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2018-01-16Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony