Zobacz wszytkie

AMREST: Powiadomienie o transakcjach osoby zobwiązanej (ESPI)

22.01.2018 18:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2018
Data sporządzenia:2018-01-22
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe ni ce obowi zki zarz dcze.

Treść raportu:
AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Jose Manuel Maestro Garcia-Donas, będącego osobą blisko związaną z Panią Marią Eleną Pato-Castel, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach AmRest. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest_Jose Manuel Maestro Garcia-Donas_18 01 2018.pdfPowiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest_Jose Manuel Maestro Garcia-Donas_18 01 2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 11/2018 Notification of transactions on AmRest shares executed by a person closely associated with the person discharging managerial responsibilities;AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) informs that it received on January 22nd, 2018 a notice about the transaction on AmRest shares executed by Mr. Jose Manuel Maestro Garcia-Donas, being a person closely associated with Mrs. Maria Elena Pato-Castel - a person discharging managerial responsibilities in the Company.;The full content of the notification is provided in the attachment to this report.;Legal act: Art. 19 Sec. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-22Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
2018-01-22Mark ChandlerCzłonek Zarządu
podstrony