Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Zmiany w Radzie Dyrektorów (ESPI)

07.03.2018 15:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2018
Data sporządzenia:2018-03-07
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Zmiany w Radzie Dyrektorów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. pan Helmut Langanger złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i członka Rady Dyrektorów Spółki ( Rada ). Z zasiadania w Radzie zrezygnował również pan Sebastian Kulczyk. Obie rezygnacje obowiązują od momentu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w środę, 7 marca 2018 r.Rada powołała dotychczasowego jej członka - pana Łukasza Rędziniaka, do pełnienia obowiązków jej tymczasowego Przewodniczącego. Pan Rędziniak jest członkiem Rady od marca 2016 r. Jest również członkiem zarządu oraz i pełni funkcję General Counsel w Kulczyk Investments SA.Serinus zawiadamia także, że pan Dawid Jakubowicz został powołany w skład Rady na miejsce pana Kulczyka. Pan Jakubowicz jest obecnie Dyrektorem ds. Zarządzania Portfelem w Kulczyk Holding SA. Spółka jednocześnie przekazuje panu Kulczykowi i panu Langangerowi wyrazy głębokiej wdzięczności za ich wieloletnią rzetelną pracę.Informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Dyrektorów zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Stosowna informacja dotycząca ww. zmian w Radzie Dyrektorów jest przekazywana zgodnie z regulacjami kanadyjskimi w systemie SEDAR i udostępniana na stronie internetowej: www.sedar.com oraz na stronie Spółki www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
SEN - Załącznik do raportu bieżącego 9 2018 - zmiany w Radzie Dyrektorów.pdf
SEN - Attachment to the Current Report No 9 2018 - changes to Board of Directors.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 9/2018Date: 2018-03-07Issuer’s trading

name: SERINUS ENERGY INC.

Title: Changes to the Board of Directors

Legal basis: Article 56 section 1 Item 2 Act on Public Offering -current

and periodical information

Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. ("Company")

announces that on March 7th, 2018 Mr. Helmut Langanger has resigned as

Chairman and member of the Board of Directors of the Company (the

“Board”) and Mr. Sebastian Kulczyk has also resigned from the Board.

Both resignations take effect at the close of the Special Meeting of

shareholders on Wednesday 07 March 2018.

The Board has appointed current board member Mr. Łukasz Rędziniak to

serve as interim Chairman. Mr. Rędziniak has been a member of the Board

since March 2016 and is also a board Member and General Counsel of

Kulczyk Investments SA.

Serinus also announces that Mr. Dawid Jakubowicz has been appointed to

the Board as a replacement of Mr. Kulczyk. Mr. Jakubowicz is currently

Portfolio Management Director at Kulczyk Holding SA.

The Board expresses its profound gratitude to both Mr. Kulczyk and Mr.

Langanger for their diligent years of service.

Information on education and professional career of the newly appointed

Board member is presented in the attachment to this report.

The information concerning the changes to the Board of Directors has

been provided under Canadian regulations through the SEDAR system at

www.sedar.com. It will also be available at the Company's website at

www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-07Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony