Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A. (ESPI)

12.03.2018 23:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2018
Data sporządzenia:2018-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. ( Bank ) informuje, że 12 marca 2018 r. Pan Michał Jan Chyczewski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., kierującego pracami Zarządu.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie dla Pana Michała Jana Chyczewskiego za jego wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku.

Jednocześnie w dniu 12 marca 2018 r. Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie pracami Zarządu Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. i upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kulika do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała, z dniem 13 marca 2018 r., Pana Marcina Jaszczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołany Członek Zarządu Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Życiorys powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Życiorys Marcin Jaszczuk.pdf
CV Marcin Jaszczuk.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Changes in the composition of the Management Board of Alior Bank S.A.

Company: Alior Bank S.A.Current report no.: 11/2018Date: March

12th, 2018Legal basis: Article 17 (1) of MAR – confidential

information

Content of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. (the

"Bank") informs that on March 12th, 2018, Mr. Michał Jan Chyczewski

submitted the resignation from the position of Deputy President of the

Management Board of Alior Bank S.A., managing the duties of the

Management Board.The Supervisory Board expressed thanks to Mr.

Michał Jan Chyczewski for his contribution to building the Bank's market

position.At the same time, on March 12th, 2018, the Supervisory

Board entrusted the management duties to Ms. Katarzyna Sułkowska, Deputy

President of Alior Bank S.A. and authorized the Chairman of the

Supervisory Board, Mr. Tomasz Kulik, to sign on behalf of the

Supervisory Board an application to the Polish Financial Supervision

Authority for approval of the appointment of Ms. Katarzyna Sułkowska as

the President of the Bank's Management Board.Furthermore the

Supervisory Board appointed Mr. Marcin Jaszczuk to the position of the

Deputy President of the Management Board of Alior Bank S.A. from March

13th, 2018.According to the submitted statement, appointed Member of

the Bank's Management Board does not conduct any competitive activity to

the Bank and does not participate in competing companies as a partner in

a civil or personal partnership or a member of a corporate body or other

competitive legal entities.The CV of the appointed Member of the

Management Board is attached to this current report.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Piotr BystrzanowskiDyrektor IR
podstrony