Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 marca 2018 r. (ESPI)

13.03.2018 10:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2018

Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 marca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Spółka ) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ( Walne Zgromadzenie ) Spółki, które odbyło się w Calgary w Kanadzie w dniu 7 marca 2018 r., jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu była Kulczyk Investments SA, której przysługiwało 78 602 655 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz odpowiadało 52,17% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień Walnego Zgromadzenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 11/2018Date: 2018-03-13Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY INC.

Title: List of shareholders representing at least 5% of the number of

votes at the Special Meeting of the Company on March 7, 2018

Legal basis: Article 70 Section 3 of the Act on Public Offer –

shareholders representing at least 5% at the Shareholder Meeting

Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. („Company”),

hereby informs that the sole shareholder representing at least 5% of the

number of votes at the Special Meeting of the Shareholders of the

Company held in Calgary, Canada, on March 7, 2018 (the "Meeting") was

Kulczyk Investments SA which was entitled under shares held in the

Company to 78 602 655 votes at the Meeting, which accounted for 98,46%

of the total number of votes present at the Meeting and for 52.17% of

the total number of votes in the Company as of the date of the Special

Meeting .
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony