Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc. za 2017 r. (ESPI)

29.03.2018 23:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018
Data sporządzenia:2018-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc. za 2017 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [ ] Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Serinus , Spółka ) informuje, że Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR, jest publikowany Roczny Formularz Informacyjny Spółki (ang. Annual Information Form, AIF ) za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wraz z załącznikami. Pełna treść publikowanego AIF w języku angielskim oraz jego tłumaczenie na język polski są załączone do niniejszego raportu bieżącego.Zgodnie z wymogami prawa kanadyjskiego (Zarządzenie Krajowe NI 51-102) Serinus ma obowiązek przekazywać AIF nie później niż w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego. Zakres informacji wymaganych w AIF został przedstawiony w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r.

Załączniki
PlikOpis
SEN - AIF za 2017 z załącznikami.pdf
SEN - AIF za 2017 - certyfikacja CEO.pdf
SEN - AIF za 2017 - certyfikacja CFO.pdf
SEN - AIF za 2017 - Formularz 51-101 F4 - Zawiadomienie o przekazaniu informacji.pdf
Serinus - ENG - AIF for 2017 with Appendices.pdf
Serinus - ENG - Certification of Annual Filings-CEO.pdf
Serinus - ENG - Certification of Annual Filings-CFO.pdf
Serinus - ENG - Form NI51-101F4.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 16/2018Date: 2018-03-29Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY INC.

Title: Annual Information Form of Serinus Energy Inc. for 2017

Legal basis: Other regulations

Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005

on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus”

or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has

been filed the Annual Information Form of the Company (“AIF”) for the

year ended 31 December 2017 with respective supplements. The complete

text of the AIF in English and its Polish translation are enclosed to

this current report.

Pursuant to Canadian regulations (under National Instrument NI 51-102)

Serinus must file an AIF no later than 90 days from its fiscal year end.

The scope of information required to be covered by the AIF was described

in the Company’s Prospectus, approved by the Polish Financial

Supervision Authority KNF on 26 September 2014.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-29Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony