Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

THE DUST S.A.: Urząd Transportu Kolejowego Kampania Kolejowe ABC (część 3) wybór najkorzystniejszej oferty (ESPI)

14.04.2018 18:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2018

Data sporządzenia: 2018-04-14
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Urząd Transportu Kolejowego Kampania Kolejowe ABC (część 3) wybór najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka , Emitent ) informuje o otrzymaniu z Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: UTK ) informacji z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zakończeniu oceny ofert w zakresie części 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC (dalej: Zamówienie ).Część 3 Zamówienia będzie polegać na opracowaniu i wykonaniu aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie filmu promocyjnego o aplikacji mobilnej w formie animacji (dalej: Część 3 Zamówienia ).Oferta złożona wspólnie przez Emitenta oraz Me & My Friends S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta) uzyskała status najwyżej ocenionej, co oznacza, że wysoce prawdopodobne jest zawarcie w powyższym zakresie umowy ze Skarbem Państwa Urzędem Transportu Kolejowego.Oferta Emitenta oraz Me & My Friends S.A. opiewa na kwotę 456.387,81 zł brutto, przy czym ok. 90% realizacji Zamówienia i przychodów przypada na Emitenta, a ok. 10% na Me & My Friends S.A. Zgodnie z wymogami UTK Część 3 Zamówienia zostanie zrealizowana najpóźniej do 28 września 2018 r.Jednocześnie Emitent informuje, iż Zamówienie podzielone jest na trzy części. W pozostałych dwóch częściach Spółka oraz Me & My Friends S.A. również złożyli oferty, jednak proces ich oceny dotychczas nie został zakończony.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
THE DUST S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-043Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podwale 75
(ulica)(numer)
503 740 261
(telefon)(fax)
office@thedust.plwww.thedust.pl
(e-mail)(www)
8992753616022411447
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-14Jakub WolffPrezes Zarządu
2018-04-14Krzysztof WagnerI Wiceprezes Zarządu
podstrony