Zobacz wszytkie

BZWBK: WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał: wypłata dywidendy (ESPI)

19.04.2018 15:53

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2018
Data sporządzenia:2018-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał wraz załącznikami oraz treść planowanych zmian Statutu Banku, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
1. raport zwołanie_pl.pdfraport zwołanie pl
1. raport zwołanie_en.pdfraport zwołanie en
2. Projekty uchwał pl.pdfProjekty uchwał pl
2. Projekty uchwał en.pdfProjekty uchwał en
3. Sprawozdania RN zał pl.pdfZałącznik do projektu uchwały ZWZ, do punktu 10 pl
3. Sprawozdania RN zał_en.pdfZałącznik do projektu uchwały ZWZ, do punktu 10 en
4. Statut tj pl.pdfStatut tj pl
4. Statut tj en.pdfStatut tj en

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)19-04-2018

Re: Convening the Annual General Meeting of

Bank Zachodni WBK S.A., providing the draft resolutions that will be

considered by this Meeting, the intention to amend the Bank's Statutes

Current report no. 15/2018

The Management Board of Bank Zachodni WBK

S.A. hereby provides the information contained in the notice of the

Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A., the draft resolutions

with their appendices and planned amendments to the Bank's Statutes that

will be presented at the Annual General Meeting.Legal basis:

podstrony