Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji SA-R (ESPI)

25.04.2018 21:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaIZOLACJA

Temat

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rokPodstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A., działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zmianie terminu

przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2017 rok i podjęciu decyzji o

przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z informacją

zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji tego raportu

ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEIZOLACJA-JAROCIN SA(pełna nazwa emitenta)IZOLACJA

Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)63-200

Jarocin(kod pocztowy)

(miejscowość)Poznańska

24-26(ulica)

(numer)062 747-04-00

062 747-04-15(telefon)(fax)biuro@izolacja-jarocin.pl

www.izolacja-jarocin.pl(e-mail)(www)6170001616

250569806(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-25Piotr WidawskiPrezes zarządu
2018-04-25Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
podstrony