Zobacz wszytkie

HFT GROUP S.A.: Znacząca utrata wartości aktywów (ESPI)

27.04.2018 21:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-04-27
Skrócona nazwa emitenta
HFT GROUP S.A.
Temat
Znacząca utrata wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_, niniejszym informuje, iż w dniu 27.04.2018r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji długoterminowej w postaci Spółki First Commonwealth Financial S.A. oraz części kwot udzielonych pożyczek tej Spółce.

Emitent posiada 100 % akcji powyższej Spółki, a jej wartość przed dokonaniem odpisu w księgach handlowych wynosiła 10 235 996,23 złotych.

Emitent postanowił dokonać odpisu na całą jej wartość i przyjąć, że na dzień 31.12.2017 roku wartość akcji tej spółki w księgach handlowych Emitenta wynosi 0 złotych. Ponadto Emitent postanowił dokonać odpisu całej kwoty pożyczek długoterminowych udzielonych Spółce First Commonwealth Financial S.A., które nie zostały rozliczone do dnia 27.04.2018 roku, w związku z niska ocena prawdopodobieństwa ich spłacenia przez Spółkę First Commonwealth Financial S.A. Odpis z tytułu pożyczek długoterminowych został utworzony z przyjęciem daty ich utworzenia 31.12.2017 roku i wyniósł 621 188,01 zł.

W związku z powyższym na 31.12.2017 roku kapitały własne przyjęły wartość ujemną w wysokości 2 044 tys ., a rok obrotowy 2017 Spółka zamknęła strata w wysokości -11 134 tys złotych. nastąpił spadek wartości kapitałów własnych Emitenta z kwoty 8 mln złotych do 2,5 mln. Złotych, a cała wartość odpisu powiększyła stratę za rok obrotowy 2017, która wyniosła łącznie -158,2 mln. złotych.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-27Karolina MarciniakPrezes Zarządu
podstrony