Zobacz wszytkie

HFT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ESPI)

27.04.2018 21:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2018

Data sporządzenia: 2018-04-27
Skrócona nazwa emitenta
HFT GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd HFT Group S.A. (dalej: ,,Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku:V CAPITAL S.A.Liczba zarejestrowanych akcji: 236.970Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 236.970% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 100%% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 45,85%


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-27Karlina MarciniakPrezes Zarządu
podstrony