Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Serinus w związku z przeniesieniem siedziby Spółki na Jersey i zmianą numeru ISIN (ESPI)

04.05.2018 11:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2018

Data sporządzenia: 2018-05-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Serinus w związku z przeniesieniem siedziby Spółki na Jersey i zmianą numeru ISIN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 10/2018, 18/2018 i 20/2018, dotyczących m.in. przeniesienia siedziby Serinus Energy INC ( Spółka ) z Calgary w Kanadyjskiej prowincji Alberta na Jersey (Wyspy Normandzkie) ( Kontynuacja ) Kierownictwo Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki na okres trzech dni sesyjnych, tj. od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. (łącznie z obiema tymi datami).Zawieszenie notowań związane jest z nadaniem akcjom Spółki, w związku z procesem Kontynuacji, nowego numeru ISIN. Przewiduje się, że ostatnim dniem notowania akcji Spółki pod dotychczasowym numerem ISIN będzie 7 maja 2018 r., a notowania akcji Spółki oznaczonych nowym numerem ISIN zostaną wznowione dnia 11 maja 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 21/2018Date: 2018-05-04Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY PLC

Title: Filing an application for suspension of trading in Serinus

shares on the Warsaw Stock Exchange with regard to change of Serinus’

registered office and the ISIN number

Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current reports No. 5/2018, 10/2018,

18/2018 and 20/2018, pertaining in particular to the change of the

registered office of Serinus Energy INC. (the “Company”)

from Calgary in the Canadian province of Alberta to Jersey (Channel

Islands) (the “Continuance”) the Management of the Company

informs that today the Company has applied to the Warsaw Stock Exchange

to suspend the trading in its shares for a period of three business

days, i.e. from 8 May 2018 until 10 May 2018 (including both said dates).

The suspension of the trading is connected with a new ISIN number to be

assigned to the Company’s shares in respect of the Continuance

procedure. It is envisaged that the last day when the Company’s shares

are traded under the current ISIN shall be 7 May 2018 and that the

trading of the Company’s shares under the new ISIN shall be continued

starting from 11 May 2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-04Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony