Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami Serinus zgodnie z wnioskiem Serinus (ESPI)

04.05.2018 17:13

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2018

Data sporządzenia: 2018-05-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami Serinus zgodnie z wnioskiem Serinus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018, w którym poinformowano o złożeniu przez Serinus Energy plc ( Spółka ) do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na okres trzech dni sesyjnych, tj. od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. (łącznie z obiema tymi datami), Kierownictwo Spółki zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powzięło informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały zgodnej z wnioskiem Spółki.Ostatnim dniem notowania akcji Spółki przed okresem zawieszenia będzie 7 maja 2018 r. Przewiduje się, że notowania akcji Spółki zostaną wznowione dnia 11 maja 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 22/2018Date: 2018-05-04Issuer’s trading name:

SERINUS ENERGY PLC

Title: Adoption by the Management Board of the Warsaw Stock Exchange

of a resolution on suspension of trading in Serinus shares in line with

Serinus’ application

Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current report No. 21/2018 indicating

that Serinus Energy plc (the “Company”) filled with the

Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”) an

application to suspend the trading in its shares for a period of three

business days, i.e. from 8 May 2018 until 10 May 2018 (including both

said dates) the Management of the Company announces that today it was

informed about the Management Board of WSE adopting a resolution in line

with the Company’s application.

The last day when the Company’s shares are traded before the suspension

period shall be 7 May 2018. It is envisaged that the trading of the

Company’s shares shall be continued starting from 11 May 2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-04Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony