Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji SA-Q1 (ESPI)

09.05.2018 12:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2018

Data sporządzenia: 2018-05-09
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. za 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A., działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalneo za I kw. 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2018 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 11 maja 2018 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-09Piotr WidawskiPrezes Zarządu
2018-05-09Mirosław GołembiewskiCzłonek Zarządu
podstrony