Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami (ESPI)

10.05.2018 17:16

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2018

Data sporządzenia: 2018-05-10
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Serinus w związku ze zmianą numeru ISIN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 i 22/2018, dotyczących złożenia przez Serinus Energy plc ( Spółka ) wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki, Kierownictwo Spółki informuje, że w związku z koniecznością zakończenia formalnych procesów związanych ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych, w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o przedłużenie okresu zawieszenia o jeden dzień sesyjny.Obecnie przewiduje się, że notowania akcji Spółki oznaczonych nowym numerem ISIN zostaną wznowione dnia 14 maja 2018 r.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 23/2018Date: 2018-05-10Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY PLC

Title: Filing an application for extension of suspension of trading in

Serinus shares on the Warsaw Stock Exchange in connection with the

change of the ISIN number

Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current reports No. 21/2018 and 22/2018,

pertaining to the filing by Serinus Energy plc (the “Company”) with the

Warsaw Stock Exchange of an application to suspend the trading in its

shares, the Management of the Company hereby informs that due to the

necessity to complete formal procedures connected with the change of the

ISIN in the relevant depositary systems, today the Company has filled

with the Warsaw Stock Exchange an application to extend the suspension

period by one business day.

It is currently envisaged that the trading of the Company’s shares under

the new ISIN shall be continued starting from 14 May 2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-10Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony