Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawieszenie obrotu akcjami (ESPI)

10.05.2018 17:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2018

Data sporządzenia: 2018-05-10
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami Serinus zgodnie z wnioskiem Serinus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018, w którym poinformowano o złożeniu przez Serinus Energy plc ( Spółka ) do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) wniosku o przedłużenie zawieszenia obrotu akcjami Spółki o jeden dzień sesyjny tj. do dnia 11 maja 2018 r. (włącznie), Kierownictwo Spółki zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powzięło informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały zgodnej z wnioskiem Spółki.Obecnie przewiduje się, że notowania akcji Spółki zostaną wznowione dnia 14 maja 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 24/2018Date: 2018-05-10Issuer’s

trading name: Serinus Energy plc

Title: Adoption by the Management Board of WSE of a resolution on

suspension of trading in Serinus shares in line with Serinus’ application

Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current report No. 23/2018 indicating

that Serinus Energy plc (the “Company”) filled with the Management Board

of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”) an application to extend the period

of suspension of trading in its shares for by one business day, i.e.

until and including 11 May 2018 the Management of the Company announces

that today it was informed about the Management Board of WSE adopting a

resolution in line with the Company’s application.

It is currently envisaged that the trading of the Company’s shares shall

be continued starting from 14 May 2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-10Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony