Zobacz wszytkie

IZOBLOK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 (ESPI)

16.05.2018 15:38

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2018

Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka", Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne :

- raport za I kwartał 2018/2019 roku - 26 września 2018 r.

- raport za III kwartał 2018/2019 roku - 26 marca 2019 r.2. Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. - 25 styczeń 2019 r.3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2017/2018 - 23 sierpień 2018 r.Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (DZ.U. poz. 757 ) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2018/2019.Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki

(http://www.izoblok.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe-espi).


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kluczborska11
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
www.izo-blok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak
podstrony