Zobacz wszytkie

GETIN NOBLE BANK S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 34/2018: POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (ESPI)

16.05.2018 22:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2018K

Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 34/2018: POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") po otrzymaniu postanowienia sądu o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta koryguje treść raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 r.Korekta polega na tym, że datą dokonania przedmiotowej rejestracji był dzień 8 maja 2018 r., a nie 25 kwietnia 2018 r. jak wskazano w raporcie nr 34/2018.Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-208Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przyokopowa33
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2018-05-16Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
podstrony