Zobacz wszytkie

IZOBLOK S.A.: Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (ESPI)

18.05.2018 15:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2018
Data sporządzenia:2018-05-18
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku, Spółka otrzymała od Pana Przemysława Skrzydlaka Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach o których mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
P.Skrzydlak_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2018-05-18.pdfP.Skrzydlak_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2018-05-18

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kluczborska11
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
www.izo-blok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-18Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak
podstrony