Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ESPI)

21.05.2018 13:21

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018
Data sporządzenia:2018-05-21
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19

czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem

obrad znajdującym się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie 2018.pdfOgłoszenie 2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-05-21Piotr WidawskiPrees Zarządu

2018-05-21Mirosław GołembiewskiCzłonek Zarządupodstrony