Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1007 w Rumunii (ESPI)

22.05.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr40/2018
Data sporządzenia:2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1007 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o rozpoczęciu w dniu wczorajszym prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1007 w Rumunii. Odwiert stanowi zastępcze wiercenie w miejsce odwiertu Moftinu-1001, utraconego na skutek wypadku z dnia 18 grudnia 2017 r. i jest zlokalizowany ok. 300 m na północ od umiejscowienia Moftinu-1001. Planowana łączna głębokość odwiertu wynosi 1.463 m, a prace wiertnicze do uzyskania końcowej głębokości zajmą - jak się szacuje - około trzech tygodni. Oczekuje się, że odwiert przeniknie przez cztery gazonośne formacje piaskowców, z których trzy występowały w odwiercie Moftinu-1001. Po zakończeniu operacji wiercenia odwiert zostanie uzbrojony, przetestowany i będzie gotowy do podjęcia produkcji wraz z uruchomieniem stacji gazowej Moftinu.Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalny komunikat sporządzony w języku angielskim, przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczany na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
2018-05-22 - Serinus Energy - Moftinu 1007 Spud.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 40/2018Date: 2018-05-22Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Moftinu – 1007 Well in Romania Spudded

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK, the

Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland that yesterday the Moftinu – 1007 well

was spudded in Romania. This well is the re-drill of the Moftinu – 1001

well that was lost due to the well incident that occurred on 18 December

2017 and is located approximately 300 metres to the north of the Moftinu

– 1001 wellsite. The planned total depth of the well is 1,463 metres and

the drilling to total depth is estimated to take approximately three

weeks. The well is expected to penetrate four gas-bearing sand

formations, three of which were present in the Moftinu – 1001 well. Upon

the conclusion of the well drilling operations, the well will be

completed, tested and made ready for production at the start-up of the

Moftinu gas plant.

The attachment to this current report contains the original news release

in English, which has been filed by the Company in UK and will also be

available on www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-22Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony