Zobacz wszytkie

HFT GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego - Znacząca utrata wartości aktywów HFT GROUP S.A. (ESPI)

22.05.2018 12:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018K

Data sporządzenia: 2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
HFT GROUP S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego - Znacząca utrata wartości aktywów HFT GROUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym 2/2018 z dnia 27.04.2018 r. omyłkowo zostało zamieszczona błędna informacja w ostatnim zdaniu raportu.Było:W związku z powyższym na 31.12.2017 roku kapitały własne przyjęły wartość ujemną w wysokości 2 044 tys ., a rok obrotowy 2017 Spółka zamknęła strata w wysokości -11 134 tys złotych. nastąpił spadek wartości kapitałów własnych Emitenta z kwoty 8 mln złotych do 2,5 mln. Złotych, a cała wartość odpisu powiększyła stratę za rok obrotowy 2017, która wyniosła łącznie -158,2 mln. złotych.Powinno być:W związku z powyższym na 31.12.2017 roku kapitały własne przyjęły wartość ujemną w wysokości 2 044 tys ., a rok obrotowy 2017 Spółka zamknęła strata w wysokości -11 134 tys złotych.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEHFT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)HFT GROUP S.A.

Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-838

Warszawa(kod pocztowy)

(miejscowość)Prosta

51(ulica)

(numer)22 66 03 797

22 66 03 798(telefon)(fax)sekretariat@hftgroup.pl

www.hftgroup.pl(e-mail)(www)7272670586

100161409(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-22Karolina Marciniak

Prezes Zarządu
podstrony