Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w SERINUS ENERGY plc (ESPI)

23.05.2018 21:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2018
Data sporządzenia:2018-05-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w SERINUS ENERGY plc
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) informuje, że w dniu 23 maja 2018 roku wpłynęło do Spółki powiadomienie przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...] przez Kulczyk Investments S.A., jako osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. panem Łukaszem Rędziniakiem Tymczasowym Przewodniczącym Rady Dyrektorów Spółki oraz panem Dominikiem Libickim Dyrektorem w Radzie Dyrektorów Spółki do dnia 18 maja 2018 roku.Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
KI - powiadomienie z art 19 MAR - notification.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 43/2018Date: 2018-05-23Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification of acquiring shares by person closely associated

with persons discharging managerial responsibilities in Serinus Energy

plc

Legal basis: Article 19 section 3 of MAR – information about

transactions performed by a person discharging managerial

responsibilities

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc ("Company")

hereby informs that on 23 May 2018 the Company received the notification

provided pursuant to Article 19 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014

of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market

abuse […] by Kulczyk Investments S.A. as a person closely associated

with persons discharging managerial responsibilities in the Company,

i.e. with Mr. Łukasz Rędziniak - Interim Chairman of the Company’s Board

of Directors and Mr. Dominik Libicki – who was the Director in the Board

of Directors of the Company until 18 May 2018.

The notification is attached to this current report.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony