Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc (ESPI)

23.05.2018 21:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2018
Data sporządzenia:2018-05-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki w dniu 23 maja 2018 roku zawiadomienia od pana Nicolasa Mathys a o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
TR-1 notification - Nicolas Mathys.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 44/2018Date: 2018-05-23Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification of change of the share in the total vote in

Serinus Energy plc

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on the AIM in UK, the

Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland that on 23 May 2018 it received

notification from Mr. Nicolas Mathys prepared under AIM regulations and

informing about change of the share in the total vote in the Company.

The attachment to this current report contains the text of the original

notification in English, which has been filed by the Company in UK and

will also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony