Zobacz wszytkie

CIECH: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (ESPI)

25.05.2018 15:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2018
Data sporządzenia:2018-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 26 marca 2018 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym

nr 10/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017
Resolutions.pdfResolutions
Report on activity of the Supervisory Board.pdfReport on activity of the Supervisory Board

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Draft

resolutions of the Ordinary (Annual) General Meeting of CIECH S.A.

As

annexed to this report, the Management Board of CIECH S.A. (the

"Company") herewith submits the contents of draft resolutions and

appendices thereto, to be discussed at the Annual General Meeting of the

Company convened for 22 June 2018, which have not been previously made

available to the public. The remaining appendices were made available to

the public in periodic reports on 26 March 2018 and are available from

the website of the Company at: https://ciechgroup.com/en/relacje-inwestorskie/

The

Management Board of the Company provided information on the convening of

the Annual General Meeting in its current report no. 10/2018 of 25 May

2018.

Legal

basis:

podstrony