Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (ESPI)

31.05.2018 00:05

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności
na rzecz administracji publicznej SPS
2017
(rok)
(zgodnie z § 61 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
data przekazania: 2018-05-31
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)
emitent działający w przemyśle wydobywczymjednostka zależna emitenta działająca w przemyśle wydobywczym
emitent zajmujący się wyrębem lasów pierwotnychjednostka zależna emitenta zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządza się zgodnie z wymogami § 61 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
Emitent przestawia w załączeniu sprawozdanie z płatności na rzecz

administracji publicznej przekazywane w Kanadzie oraz jego tłumaczenie

na język polski.

Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi

w Kanadzie - Extractive Sector Transparency Measures Act.

Kanadyjskie przepisy zostały uznane za r
podstrony