Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA (ESPI)

04.06.2018 15:51

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2018

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaBUDIMEX

Temat

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SAPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 4 czerwca 2018 roku Budimex SA otrzymał informację od Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA o podpisaniu aneksu o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego do umowy z dnia 28 sierpnia 2008 r., zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku, 62/2016 z dnia 12 września 2016 r. oraz 63/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, z kwoty 300 mln złotych do kwoty 400 mln złotych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian, tj. umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a zabezpieczenie spłaty zobowiązań Budimeksu wynikających z umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-04

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu
2018-06-04

Henryk Urbański

Członek Zarządu
podstrony