Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Zawarcie umowy budowlanej (ESPI)

08.06.2018 12:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr37/2018

Data sporządzenia: 2018-06-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 czerwca 2018 roku zawarta została umowa z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA na realizację kontraktu Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk .O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.Wartość umowy: 153.706.813,35 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po dacie zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 96 tygodni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowychJeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-08

Dariusz Blocher

Prezes Zarządupodstrony