Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Aneks na gwarancje bankowe z BZ WBK SA (ESPI)

11.06.2018 14:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr39/2018

Data sporządzenia: 2018-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Aneks na gwarancje bankowe z BZ WBK SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 roku został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której Budimex SA informował w raportach bieżących: nr 47/2014 z 5 czerwca 2014 roku, nr 36/2015 z 9 czerwca 2015 roku, nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku oraz 44/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku.W ramach umowy Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty limitu w wysokości 416 mln złotych. Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji - do 31 maja 2019 roku.Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEBudimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX

Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-040

Warszawa(kod pocztowy)

(miejscowość)Stawki

40(ulica)

(numer)022 6236000

022 6236001(telefon)(fax)info@budimex.com.pl

budimex.com.pl(e-mail)(www)5261003187

010732630(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-11Marcin Węgłowski

Członek Zarządu2018-06-11Henryk UrbańskiCzłonek Zarządu

podstrony