Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Societe Generale SA (ESPI)

13.06.2018 17:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2018

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaBUDIMEX

Temat

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Societe Generale SAPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 czerwca 2018 r. Budimex SA otrzymał informację od Societe Generale Spółka Akcyjna o podpisaniu aneksu do Umowy Ramowej dotyczącej linii na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 70/2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz 18/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Na mocy aneksu, przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych - do 30 czerwca 2018 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu
2018-06-13

Henryk Urbański

Członek Zarządu
podstrony