Zobacz wszytkie

TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (ESPI)

13.06.2018 23:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018
Data sporządzenia:2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1 i art. 402_2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 lipca 2018 roku, na godzinę 9:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Łodzi (93-578) przy ul. Wróblewskiego 19/23 w INESS HOTEL w sali AB.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty_uchwał.pdfTreść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Opinia_wyłączenie_prawa_poboru_Akcje_serii_G.pdfOpinia wyłączenie prawa poboru Akcje serii G
Opinia_wyłączenie_prawa_poboru_akcje_z_kapitału_docelowego.pdfOpinia wyłączenie prawa poboru Akcje z kapitału docelowego
Opinia_wyłączenie_prawa_poboru_Obligacje_oraz_Akcje.pdfOpinia wyłączenie prawa poboru Obligacje oraz Akcje

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-120Andrychów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska140A
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Marcin GregorowiczPrezes Zarządu
2018-06-13Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
podstrony