Zobacz wszytkie

CALL CENTER TOOLS: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 12 lipca 2017 r. (ESPI)

13.06.2018 23:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia:2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
CALL CENTER TOOLS
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 12 lipca 2017 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również Spółką ), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub ZWZ ) na dzień 12 lipca 2018 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.W załączeniu:

- Pełna treść ogłoszenia,

- Projekty uchwał,

- Wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.
Załączniki
PlikOpis
CCT_OgłoszenieZwołanieZWZA_12072018.pdfOgłoszenie o ZWZA
CCT_ProjektyUchwal_ZWZA_12072018.pdfProjekty uchwał na ZWZA
CCT_WzorFormularzaPelnomocnictwa_ZWZA_12072018.pdfWzór formularza pełnomocnictwa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CALL CENTER TOOLS SA
(pełna nazwa emitenta)
CALL CENTER TOOLSTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-482Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pianistów2
(ulica)(numer)
48 22 256 21 2148 22 256 21 22
(telefon)(fax)
inwestor@cctools.plwww.cctools.pl
(e-mail)(www)
701 022 64 88142351353
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Wojciech WiechnikPrezes Zarzadu
podstrony