Zobacz wszytkie

GLOBALWORTH POLAND: Informacja o spłacie pożyczek (ESPI)

13.06.2018 23:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2018

Data sporządzenia: 2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Informacja o spłacie pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Spółka ogłasza, w nawiązaniu do jej raportów bieżących numer 34/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz numer 9/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., że w dniu 13 czerwca 2018 r.:

1. spłaciła 227.669.863,01 EUR należne na podstawie umowy pożyczki z dnia 18 grudnia 2017 r. zawartej z Globalworth Finance Guernsey Limited i w konsekwencji ta pożyczka została spłacona w całości,

2. spłaciła 72.330.136,99 EUR należne na podstawie umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2018 r. zawartej z Globalworth Finance Guernsey Limited a pozostała kwota kapitału do spłaty tej pożyczki należna na podstawie tej umowy pożyczki wynosi 167.329.825,48 EUR.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information

on repayment of the loans

The

Company announces,

in furtherance of its

current reports No. 34/2017 dated 19 December 2017 and No. 9/2018 dated

16 April 2018, that

on 13 June 2018:

1.
podstrony