Zobacz wszytkie

CZERWONA TOREBKA S.A.: WZ - wykaz akcjonariuszy (ESPI)

19.06.2018 11:49

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2018
Data sporządzenia:2018-06-19
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ( Spółka ) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku. W wykazie określono liczbę głosów przysługujących każdemu z wymienionych wyżej akcjonariuszy, a także wskazano ich procentowy udział w liczbie głosów na powyższym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
PlikOpis
Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZA 18.06.2018.pdfLista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZA 18.06.2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Taczaka24
(ulica)(numer)
+48 61 623 28 00+48 61 623 28 53
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7781450539300709350
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-19Maciej SzturemskiPrezes Zarządu
2018-06-19Tomasz JurgaCzłonek Zarządu
podstrony