Zobacz wszytkie

CIECH: Kandydatura do RN (ESPI)

21.06.2018 18:10

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2018
Data sporządzenia:2018-06-21
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. ( Emitent lub Spółka ) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku, Emitent otrzymał od działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie ( Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informację, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku kandydaturę Pana Piotra Augustyniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.Emitent przekazuje w załączeniu zgłoszenie, o którym mowa powyżej oraz życiorys kandydata.Wersja angielska raportu wraz z tłumaczeniem zgłoszenia oraz życiorysem kandydata umieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki.

Załączniki
PlikOpis
Piotr Augustyniak_ zgłoszenie kandydatury.pdfZgłoszenie kandydatury Pana Piotra Agustyniaka na członka Rady Nadzorczej
Piotr Augustyniak_CV.pdfŻyciorys Pana Piotra Augustyniaka

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna62
(ulica)(numer)
022 639 11 00022 639 11 09
(telefon)(fax)
gpw@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
118-00-19-377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-21Maciej TyburaPrezes Zarządu
2018-06-21Artur OsuchowskiCzłonek Zarządu
podstrony