Zobacz wszytkie

CIECH: WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy, powołanie RN (ESPI)

22.06.2018 17:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2018
Data sporządzenia:2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały ZWZ_22.06.2018.pdfUchwały ZWZ_22.06.2018
Resolutions_22.06.2018.pdfResolutions_22.06.2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:

Text of resolutions of the Ordinary (Annual) Shareholders' Meeting of

Ciech S.A. adopted on 22 June 2018

Text of the report:
podstrony