Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Kupno akcji przez BNY Mellon Trust and Depositary i Aurora Nominees Ltd. (ESPI)

26.06.2018 21:22

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr49/2018
Data sporządzenia:2018-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienia o posiadaniu ponad 5% głosów w SERINUS ENERGY plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) przedstawia w załączeniu dwa zawiadomienia przygotowane i przekazane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii, o posiadaniu ponad 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Pierwsze z zawiadomień - o posiadaniu 13.109.117 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 6,03% ogólnej liczby głosów, zostało przekazane przez City Financial Investment Company Ltd. (Londyn, Wielka Brytania) w imieniu BNY Mellon Trust and Depositary (Londyn, Wielka Brytania), a drugie - o posiadaniu przez Aurora Nominees Ltd. (Londyn, Wielka Brytania) 11.266.084 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 5,18% ogólnej liczby głosów, zostało przekazane przez Pala Assets Holdings Ltd. (St. Helier, Jersey).
Załączniki
PlikOpis
TR-1 City Financial Investment Company.pdf
TR-1 Pala - Aurora.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 49/2018Date: 2018-06-26Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notifications of exceeded the threshold of 5% of the total

vote in the SERINUS ENERGY plc

Legal basis: Article 70(1) of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of shares

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”)

provides in attachment two notifications prepared and reported in the UK

under AIM regulations concerning exceeding of the threshold of 5% in the

total vote in the Company.

First of the notifications, informing about holding of 13,109,117 shares

of the Company, authorizing to exercise 6.03 percent of the total vote,

was provided by City Financial Investment Company Ltd. (London, UK) on

behalf of BNY Mellon Trust and Depositary (London, UK). Second

notification informs that Aurora Nominees Ltd. (London, UK) holds

11,266,084 shares of the Company, authorizing to exercise 5.18 percent

of the total vote and it was provided by Pala Assets Holdings Ltd. (St.

Helier, Jersey).
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony