Zobacz wszytkie

GINO ROSSI S.A.: WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty (ESPI)

28.06.2018 14:56

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2018
Data sporządzenia:2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku.Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
Podjęte uchwały ZWZ 20180627.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-28Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2018-06-28Paweł UrbaniakWiceprezes Zarządu
podstrony