Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc (ESPI)

06.07.2018 19:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2018
Data sporządzenia:2018-07-06
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki w dniu 6 lipca 2018 r. zawiadomienia od James Caird Investments Ltd. z siedzibą na Grand Cayman, Kajmany, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.Zgodnie z treścią zawiadomienia James Caird Investments Ltd. posiada obecnie 13.457.408 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 6,19% ogólnej liczby głosów.Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez James Caird Investments Ltd. 5,78% głosów w SERINUS ENERGY plc została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 22 maja 2018 r.Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
załącznik - attachment to 51_2018.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 51/2018Date: 2018-07-06Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification on change of the share in the total vote in

Serinus Energy plc

Legal basis: Other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on the AIM in UK, the

Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland that on 6 July 2018 it received

notification from James Caird Investments Ltd. having its registered

office in Grand Cayman, Cayman Islands informing about change of its

share in the total vote in the Company and prepared under AIM

regulations (UK).

According to the notification the James Caird Investments Ltd. currently

holds 13,457,408 shares of the Company, representing 6.19% of the total

vote.

The Company reminds that it provided in current report No. 41/2018 of

May 22, 2018 information concerning obtaining by James Caird Investments

Ltd. of 5.78% in the total vote in in Serinus Energy plc.

The attachment to this current report contains the text of the original

notification in English, which has been filed by the Company in UK and

will also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-06Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony