Zobacz wszytkie

KREDYT INKASO S.A.: Pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w Q1.2018/2019 (ESPI)

11.07.2018 21:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2018

Data sporządzenia: 2018-07-11
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ), informuje, że w toku prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitent zidentyfikował istotne pozytywne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2017/2018.Wspomniane istotne pozytywne zmiany przedstawiają się następująco:

Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta ( Spłaty Wierzytelności ) w I kwartale roku obrotowego 2018/19 wyniosły ok. 56,8 mln zł, podczas gdy w I kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosła 41,7 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach I kwartału wykazała wzrost w wysokości 36%.Emitent zastrzega, że powyższe wartości stanowią wyłącznie wstępne wartości jakie Spółka na ten czas identyfikuje. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w kwartalnym sprawozdaniu za I kwartał roku 2018/19 albo, gdyby w toku prac wartość ta istotnie się zmieniła, kolejnym raportem bieżącym.Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (choć nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez Spółkę EBITDA gotówkową.Wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: (i) efektywności operacyjnej Emitenta, (ii) wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz (iii) sytuacji ekonomicznej dłużników.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Jarosław OrlikowskiWiceprezes Zarządu
2018-07-11Bastian RinghardtCzłonek Zarządu
podstrony