Zobacz wszytkie

BRAS S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5% (ESPI)

12.07.2018 22:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2018
Data sporządzenia:2018-07-12
Skrócona nazwa emitenta
BRAS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta Terepka.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie Robert Terepka.jpg

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRAS S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-502Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludwikowo7
(ulica)(numer)
+48 52 361 96 80+48 52 342 92 17
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
676-21-94-632356313890
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Piotr Klomfas

podstrony