Zobacz wszytkie

CALL CENTER TOOLS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 12.07.2018 r. (ESPI)

12.07.2018 22:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018
Data sporządzenia:2018-07-12
Skrócona nazwa emitenta
CALL CENTER TOOLS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 12.07.2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12.07.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
PlikOpis
cct_wykaz_akcjonariuszy_wza_12-07-2018pow5proc.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CALL CENTER TOOLS SA
(pełna nazwa emitenta)
CALL CENTER TOOLSTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-482Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pianistów2
(ulica)(numer)
48 22 256 21 2148 22 256 21 22
(telefon)(fax)
inwestor@cctools.plwww.cctools.pl
(e-mail)(www)
701 022 64 88142351353
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Wojciech WiechnikPrezes Zarządu
podstrony