Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zmiana terminu publikacji SA-PSr (ESPI)

06.08.2018 14:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr53/2018

Data sporządzenia: 2018-08-06
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2018 r.Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 10 sierpnia 2018 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 53/2018Date: 2018-08-06Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Change in the date of publication of consolidated semi-annual

report for 1st half of 2018

Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering –

current and periodical information

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”)

informs that there is a change in the date of the publication of the

consolidated semi-annual report for 1st half of 2018 and financial

statements for period of 6 months ending on 30 June 2018 appended to it.

According to information disclosed in current report No. 2/2018 on 15

January 2018 the primary date of the publication of the above mentioned

periodic report was 10 August 2018. The Company informs that this report

will be provided on 9 August 2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-06Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony