Zobacz wszytkie

COGNOR HOLDING S.A.: Umorzenie części obligacji zabezpieczonych - korekta (ESPI)

09.08.2018 23:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2018kor

Data sporządzenia: 2018-08-09
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Umorzenie części obligacji zabezpieczonych - korekta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W treści raportu bieżącego 24/2018 Emitent błędnie podał wartość nominalną umorzonych Obligacji tj. 20 877 290 EUR, a powinno być 20 887 290 EUR. Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje poprawną treść raportu.Cognor Holding SA w Poraju ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku otrzymał od Bank of New York Mellon, London Branch ( BoNY , Trustee ) pełniącego funkcję między innymi Powiernika, Agenta Płatności, Agenta Zabezpieczeń informację o częściowym umorzeniu Obligacji Zabezpieczonych wyemitowanych przez spółkę zależną od Emitenta Cognor International Finance Plc. ( Obligacje ) o wartości 20 887 290 EUR.

Po częściowym umorzeniu wartość nominalna Obligacji wynosi 60 000 000 EUR.

Umorzenie Obligacji nastąpiło ze środków własnych Grupy Kapitałowej Cognor, w tym pozyskanych przez Emitenta z emisji publicznej akcji emisji nr 11.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360PORAJ
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZIELONA26
(ulica)(numer)
34/ 316 01 1034/ 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.plwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-09Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu
podstrony